متن كامل پيام مهم رهبر انقلاب + ترجمه | PDF

دانش آموزان محترم پايه ششم

جهت دريافت كد و رمز خود كليك كنيد

     اطلاعيه مهم  آزمون جامع     

دانش آموزان عزيز پس از دريافت كد و رمز خود از بالا،

در روز هاي تعيين شده، با وارد كردن كد و رمز خود در قسمت ورود

كه در پايين همين صفحه قابل مشاهده است 

 وارد صفحه اختصاصي خود شده و پس از انتخاب گزينه آزمون آنلاين

اقدام به پاسخ دهي به سوالات نمايند 

زمان پاسخ دهي به سوالات  آزمون جامع از ساعت 10 صبح تا 12صبح به مدت

 120 دقيقه در روز تعيين شده مي باشد 

28  12  1393

روز پنج شنبه

آزمون جامع 1

2    1  1394

روز يك شنبه

آزمون جامع 2

4    1  1394

روز سه شنبه

آزمون جامع 3

6    1  1394

روز پنج شنبه

آزمون جامع 4

9    1  1394

روز يك شنبه

آزمون جامع 5

12    1  1394

روز چهار شنبه

آزمون جامع 6

 

 جهت دريافت كليك كنيد