برنامه هفتگي سال تحصيلي 94- 93

 

آدرس : میدان خراسان .خیابان شهید کاظمی روبروی مسجد لرزاده دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی (دوره اول )
تلفن : 33569198-33555671-33555417
آدرس رايانامه : motalefeg motalefeh sch ir