بيانيه ماموريت مدارس موسسه شهداي موتلفه اسلامي 

 

مسابقه خطبه فدكيه ويژه اوليا

  

  

 

    

  

 

 

  

تازه هاي گروههاي سايت

 

 

 

آدرس : میدان خراسان .خیابان شهید کاظمی روبروی مسجد لرزاده دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی (دوره اول )
تلفن : 33569198-33514729-33555171
دورنگار : 33514728
خط پيامک : 30004363587641
رايانامه : motalefeg@motalefeh.sch.ir