تازه هاي گروههاي سايت

آدرس : میدان خراسان .خیابان شهید کاظمی روبروی مسجد لرزاده دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی (دوره اول )تلفن : 33569198-33555671-33555417رايانامه : motalefeg@motalefeh.sch.ir