برنــــــــامه هفتگي سال تحصيلي 93 - 92 

 

 

  

 

آدرس ميدان خراسان . خيابان شهيد كاظمي روبروي مسجد لرزاده دبيرستان دخترانه شهداي موتلفه اسلامي (دوره اول )
تلفن 33569198-33555671-33555417
پست الكترونيكي Rd_motalefeh@yahoo.com

 

آدرس : میدان خراسان .خیابان شهید کاظمی روبروی مسجد لرزاده دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی (دوره اول )
تلفن : 33569198-33555671-33555417
آدرس رايانامه : motalefeg motalefeh sch ir